Aktualności

W roku 2017 planujemy następujące spotkania dla członków SAUP:

1. Bal Absolwenta UP - 11.02.2017r. -

2. X Rejs Absolwenta UP - 22.04.2017r. - godz. 10.00 - 16.00 - 

3. Spotkania towarzyskiego (piknik) w  Pałacu Pawłowickim 19 lub 26.05.2017r. - od godz. 11.00   Spotkanie wspólne z Dniami Przyrodnika na UP we Wrocławiu -

4. Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Żywności (dawny W. Technologii Żywności) 01.07.2017r. - 40-lecie powstania Wydziału

5. Wykład SAUP -  grudzień 2017r. - 

                     Informacja o Walnym Zebraniu

Prezes Zarządu
prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek


KONFERENCJA – ZJAZD z okazji 70-lecia
Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego UP we Wrocławiu

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowało na Uniwersytecie Przyrodniczym
„Konferencję pt. Ochrona środowiska w edukacji oraz praktyce zawodowej”
wraz ze Zjazdem Absolwentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
z okazji 70-lecia tego Wydziału.
Konferencja oraz zjazd odbyły się w dniu 30 maja 2015r.
w Auli Jana Pawła II na UP we Wrocławiu.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 80.704zł w tym było 24.000zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dziękujemy WFOŚiGW we Wrocławiu
za dofinansowanie działania SAUP we Wrocławiu.

   Wrocław dnia 10.09.2015r.                           Zarząd SAUP we Wrocławiu


Drodzy absolwenci!

Zapraszamy do napisania krótkiej informacji o sobie, o ile macie ciekawe zdjęcia, prosimy również o załączenie.
Gotową informacje prosimy przesłać na adres: saup@upwr.edu.pl
Zostanie ona umieszczona na stronie głównej w zakładce "Nasi absolwenci".