Deklaracja SAUP

PRZYSTĄP DO SAUP !!!

Stowarzyszenie jest organizacją działającą przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu od piętnastu lat. Skupia w swoich szeregach absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego z wszystkich wydziałów.
Celem Stowarzyszenia jest w głównej mierze wzmacnianie więzi pomiędzy Absolwentami a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu jej władzami i macierzystymi Wydziałami, ponadto pomoc w utrzymaniu kontaktów koleżeńskich pomiędzy Absolwentami oraz wspieranie działań w zakresie pomocy naukowej i edukacyjnej. Realizowane one są poprzez organizowanie konferencji, wykładów, odczytów, spotkań towarzyskich, wycieczek oraz zjazdów koleżeńskich.
Zapraszamy wszystkich Was do aktywnego uczestnictwa w działaniach naszego Stowarzyszenia. Proponujemy przystąpienie do SAUP aby w ten sposób podtrzymać kontakt z Uniwersytetem Przyrodniczym.

Prosimy o wypełnienie deklaracji oraz wpłacenie na konto SAUP 40zł. (10zł. wpisowe i 30zł. składka roczna) nr konta PKO BP S.A. 17 1020 5242 0000 2102 0118 0405. Jeżeli chcesz przeczytać i wydrukować deklarację SAAR, kliknij tutaj.


Serdecznie zapraszam.
Prezes Stowarzyszenia
prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek